KIẾN THỨC VỀ PIN

Tính chất và thành phần của pin Alkaline
PIN ALKALINE - LOẠI PIN ĐƯỢC TIN DÙNG, ĐỘ BỀN CAO.
Pin Lion
PIN LI-ION - CẤU TẠO VÀ SỬ DỤNG PIN ĐÚNG CÁCH